Proyectos

One Dalton, Four Seasons Hotel / USA, 2019 / Pei Cobb Freed & Partners, C7A, Cambridge Seven Associates

© Pei Cobb Freed

© Pei Cobb Freed

Datos generales

2019

Ciudad / País
Boston, USA

Arquitecto
Pei Cobb Freed & Partners
C7A, Cambridge Seven Associates